Askina® Calgitrol® Thin Gümüş Aljinatlı Yara Örtüsü

B.Braun Yara Bakım

Askina® Calgitrol® Thin Gümüş Aljinatlı Yara Örtüsü

Askina® Calgitrol® Thin Gümüş Aljinatlı Yara Örtüsü

Gümüş Aljinat Yara Örtüsü

Askina® Calgitrol® Thin yara örtüleri, yara eksüda jellerinin varlığında doğal iyileşme koşullarına elverişli nemli bir yara ortamı oluşturan ince steril bir iyonik gümüş aljinat yara örtüsüdür. Yüksek uygunlu ve yara yatağına yakın temas sağlar.

Avantajlar

 • Askina® Calgitrol® Thin yara örtüleri tolere edilebilir
 • Kullanımı kolaydır, özel bir eğitim veya ekipman gerekmez
 • Aktivasyon gerekmez: kullanıma hazır
 • İkincil pansumanın değiştirilmesi gerekene kadar birkaç gün yerinde bırakılabilir
 • Dış bakterilerden kontaminasyonu önlemeye yardımcı olur
 • Koruyucu filmleri çıkarmadan önce gerekirse boyuta kesilebilir
 • Kavite yaraları için uygundur
 • Aşağıdaki boyutlarda mevcuttur: 5x5cm 10x10cm 10x20cm 20x20cm 20x40cmr

Endikasyon

Askina® Calgitrol® Thin yara örtüleri, Kısmi ila tam kalınlıktaki yaralar

 • Evre I - IV basınç ülserleri
 • Venöz ülserler
 • İkinci derece yanıklar

Askina® Calgitrol® Thin yara örtüleri, sadece harici kullanım için endikedir ve doktorun takdirine bağlı olarak tıbbi gözetim altında enfekte yaraların tedavisinde kullanılabilir.

Askina® Calgitrol® Thin Gümüş Aljinatlı Yara Örtüsü